“Đường kách mệnh” – một trong những tác phẩm lý luận kinh điển và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tài sản vô giá của Đảng và dân tộc Việt Nam. Tác phẩm đã luận giải khoa học và thấu đáo những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới như: lý luận về cách mạng, về Quốc tế Cộng sản và các tổ chức trong Quốc tế Cộng sản, về Công hội, về Hợp tác xã… góp phần quan trọng vào sự thành công của phong trào cách mạng tại Việt Nam. Bài viết này tập trung nghiên cứu, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng thông qua tác phẩm “Đường kách mệnh”.
Toán rời rạc là một dạng toán khó và có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện kĩ năng giải toán và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cho sinh viên. Các bài toán rời rạc được coi trọng trong chương trình môn toán phổ thông và đại học, cao đẳng của nhiều nước trên thế giới. Ở nước ta, do nhiều nguyên nhân khác nhau, dạng toán này còn chưa đề cập nhiều trong chương trình, chủ yếu được bổ sung cho học sinh giỏi thi các đội tuyển toán. Tuy nhiên, nếu không nắm được mạch kiến thức và phân loại đầy đủ, sinh viên trong đội tuyển Olympic toán cũng làm chưa tốt dạng toán này. Do vậy, việc trang bị kiến thức từ cơ bản đến nâng cao giúp cho sinh ...
Thanh niên là lực lượng rất quan trọng và sự phát triển của thanh niên quan hệ trực tiếp đến vận mệnh, tương lai của đất nước, của dân tộc. Vì thế, bất cứ quốc gia nào muốn tồn tại, phát triển bền vững và cường thịnh đều phải quan tâm tới việc chăm lo giáo dục cho thanh niên, đặc biệt là giáo dục đạo đức cho họ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức nói chung, giáo dục đạo đức cho thanh niên nói riêng. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên đã được thể hiện ở nhiều bài nói, bài viết và đặc biệt là những hoạt động và tấm gương của Người đối với thanh niên. Ngày nay, trong bối cảnh đẩy mạnh ...

  Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

 • Thứ Tư, 21/08/2019
  24 - 33°C
  Nhiều mây, có mưa, mưa rào
 • Thứ Năm, 22/08/2019
  24 - 33°C
  Nhiều mây, có mưa, mưa rào
 • Thứ Sáu, 23/08/2019
  26 - 31°C
  Có mây, có mưa rào và dông