Con lợn, còn gọi là con heo (cách gọi của người miền Nam), hợi, thỉ theo âm Hán Việt. Lợn là vật sống hoang dã ở tự nhiên, cách ngày nay khoảng 1 vạn năm con người đã thuần dưỡng được loài lợn, biến loài lợn rừng thành lợn nhà. Lợn trở thành vật nuôi có vai trò đặc biệt quan trọng về mặt kinh tế, đồng thời còn là con vật xuất hiện khá nhiều trong sinh hoạt văn hóa dân gian. Nó xuất hiện hầu hết ở các sự kiện văn hóa lớn trong gia đình và cộng đồng của người nông dân. Ngoài ra, hình ảnh con lợn được nghệ thuật hóa trong văn học nghệ thuật tạo nên dòng mạch văn hóa về loài lợn.
Nguyễn Trường Tộ - nhà canh tân vĩ đại thế kỷ 19, ông đã xác lập các quan điểm canh tân đất nước qua các đề nghị canh tân cụ thể. Quan điểm canh tân của ông rất toàn diện và có hệ thống. Bao gồm các vấn đề thể hiện trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, ngoại giao, quốc phòng, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Tất cả đều rất thiết thực và khẩn cấp đối với xã hội ta lúc bấy giờ. Bài viết giới thiệu nội dung cơ bản trong quan điểm của Nguyễn Trường Tộ về lĩnh vực kinh tế và rút ra giá trị, bài học cho công cuộc phát triển kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Bài viết phác họa sự nghiệp sáng tác văn học của tác giả Lưu Quang Vũ, điểm lại thành tựu ở các thể loại: Thơ, văn xuôi và tập trung nhấn mạnh vào thể loại kịch. Đi sâu phân tích đặc điểm kịch của Lưu Quang Vũ. Cho thấy một phong cách kịch Lưu Quang Vũ với những thành tựu to lớn trong nền sân khấu Việt Nam thế kỷ XX nói riêng và trong văn học thời kỳ Đổi mới nói chung. Qua đó nhằm khẳng định những đóng góp về nhiều mặt của nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đối với nền văn học Việt Nam hiện đại.

  Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

 • Thứ Năm, 22/08/2019
  24 - 33°C
  Nhiều mây, có mưa, mưa rào
 • Thứ Sáu, 23/08/2019
  24 - 34°C
  Có mây, có mưa rào và dông
 • Thứ Bẩy, 24/08/2019
  27 - 32°C
  Có mây, không mưa