Bài nghiên cứu tập trung khảo sát về vấn đề định kiến xã hội trong các tiểu thuyết và truyện ngắn của Nam Cao trước Cách mạng. Qua việc khảo sát đó làm sáng tỏ vị trí của nhà văn Nam Cao trong xu hướng văn học hiện thực phê phán nói riêng và đóng góp về tư tưởng nghệ thuật của Nam Cao đối với văn học Việt Nam hiện đại. Tác giả bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tư liệu, phương pháp hệ thống hoá, khái quát hoá bên cạnh đó là một số kĩ năng nghiên cứu như phân tích, minh chứng, so sánh... Từ đó, bài nghiên cứu đã làm rõ được những biểu hiện của vấn đề định kiến xã hội qua thế giới hình tượng, môi trường, nguyên nhân nảy sinh nuôi dưỡng ...
Vận dụng các phương pháp vào dạy học, trong đó có phương pháp dạy học vấn đáp đang được rất nhiều giáo viên áp dụng. Đối với học phần Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh, việc vận dụng phương pháp này càng được các giáo viên quan tâm. Trong đó, việc sử dụng các dạng câu hỏi, thang bậc nhận thức của B.S.Blom giúp việc sắp xếp các câu hỏi theo trình tự, cũng như phù hợp với mức độ nhận thức của người học, nhằm mang lại kết quả cho cả người dạy và người học.
Hư từ trong ngôn ngữ nói chung và trong tiếng Việt nói riêng, tuy không thực hiện được chức năng định danh, không đảm nhiệm các chức năng ngữ pháp chính trong cụm từ và trong câu, nhưng đối với việc thể hiện nghĩa tình thái trong câu và đối với việc tạo lập câu mang nghĩa hàm ẩn thì nó lại là một phương tiện có giá trị không nhỏ. Báo cáo phân tích vai trò của một số lớp hư từ thuộc phụ từ, tình thái từ, quan hệ từ trong tiếng Việt đối với việc thể hiện nghĩa hàm ẩn trong câu. Hơn nữa, phần nghĩa hàm ẩn đó có thể thuộc lĩnh vực nghĩa miêu tả hay nghĩa tình thái. Qua đó, bài báo góp phần khẳng định vai trò của hư từ tiếng Việt trong văn hóa ...

  Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

 • Chủ Nhật, 01/04/2018
  21 - 28°C
  Có mây, trời nắng
 • Thứ Hai, 02/04/2018
  21 - 28°C
  Có mây, trời nắng
 • Thứ Ba, 03/04/2018
  20 - 28°C
  Có mây, trời nắng