Ngành công nghiệp chế biến gỗ hiện đang nằm trong số các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Giá trị kim ngach xuất khẩu của ngành trong những năm gần đây liên tục tăng. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu song năng lực cạnh tranh của ngành chưa thực sự được như kỳ vọng. Trên cơ sở phân tích các tài liệu và thực tiễn, sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, bài viết này vận dụng mô hình Kim cương của M. Porter để đánh giá thực trạng của ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam. Bài viết cũng chỉ ra rằng để nâng cao lợi thế cạnh tranh cho ngành, cần thực hiện đồng bộ những giải pháp: 1) Chủ động nguồn gỗ nguyên liệu cho sản xuất và chế biến; 2) ...
Bài viết giới thiệu các hướng nghiên cứu trong phục hồi chức năng cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ trên thế giới và Việt Nam trên cơ sở đó cung cấp cái nhìn tổng quan về các biện pháp, phương pháp can thiệp điển hình được ứng dụng đã có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả giáo dục, phục hổi chức năng cho trẻ có rối loạn phát triển nói chung và trẻ rối loạn phổ tự kỷ nói riêng. Các hướng nghiên cứu sẽ giúp cho chuyên viên trị liệu, giáo viên, người chăm sóc trẻ có những thông tin định hướng trong việc sử dụng các phương pháp can thiệp đối với trẻ rối loạn phổ ...
Bài viết trình bày kết quả khảo sát trong thơ Tố Hữu xét về mặt hình thức. Trên cơ sở xác định đơn vị liên kết trong văn bản thơ là dòng thơ, bài viết đã miêu tả, làm rõ đặc điểm của lặp ngữ pháp trong thơ Tố Hữu xét ở 3 mặt: cấu trúc (với các kiểu lặp đủ, lặp thừa, lặp thiếu, lặp khác), số lần lặp (lặp đơn và lặp phức) và tính chất (với các kiểu lặp liền và lặp cách).

  Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

 • Thứ tư 01/04/2020
  23°C - 20°C°C
  Nhiều mây, có mưa nhỏ
 • Thứ năm 02/04/2020
  25°C - 22°C°C
  Nhiều mây, có mưa, mưa rào
 • Thứ sáu 03/04/2020
  25°C - 23°C°C
  Có mưa