Là phạm trù cú pháp, mỗi thành phần cú pháp của câu được đặc trưng bởi hai mặt: ý nghĩa cú pháp (được phân biệt với nghĩa biểu hiện, nghĩa chủ đề) và hình thức cú pháp tương ứng. Để xác định, phân biệt các thành phần câu, về nguyên tắc, cần dựa vào ý nghĩa và hình thức cú pháp của từ (được xác định trong mối quan hệ cú pháp với từ hữu quan). Việc tuân thủ triệt để và vận dụng phù hợp nguyên tắc này không chỉ giúp phân biệt các thành phần cú pháp của câu với các thành tố cấu tạo câu thuộc các bình diện khác (bình diện nghĩa biểu hiện, bình diện giao tiếp) mà còn giúp xác định các loại, kiểu thành phân cú pháp của câu với nhau, kể cả trong các ...
Trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, giao thông vận tải và thông tin liên lạc đường số 3 đã đảm bảo cho việc tiêu thổ kháng chiến; di chuyển cơ quan đầu não lên An toàn khu, tản cư; chuyển quân, chuyển lương, chuyển công văn, văn kiện, sách báo trong chiến dịch. Nhân dân đường số 3 đã chung sức chuẩn bị cho kháng chiến nói chung và chiến dịch nói riêng, trực tiếp chiến đấu với quân Pháp khi họ tấn công lên Việt Bắc. Những đóng góp của đường số 3 nêu trên đã góp phần quyết định chiến thắng của quân dân ta, đập tan cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp, làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của địch buộc phải chuyển ...

  Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

 • Chủ Nhật, 26/05/2019
  28 - 36°C
  Ít mây, trời nắng nóng
 • Thứ Hai, 27/05/2019
  28 - 33°C
  Nhiều mây, có mưa vừa
 • Thứ Ba, 28/05/2019
  25 - 31°C
  Nhiều mây, có mưa, mưa rào