Việc bảo tồn ngôn ngữ (NN) các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam (VN) hiện nay được coi là cấp thiết, do yêu cầu của giáo dục, văn hoá truyền thông và nhiều mặt khác trong đời sống. Nhưng quan trọng hơn cả là phải bảo tồn và phát triển những nét bản sắc trong văn hóa truyền thống của mỗi DTTS, trong đó có tiếng mẹ đẻ của họ. Lời cảnh báo về nguy cơ tiêu vong của nhiều NN trên thế giới không loại trừ đối với thực tế hiện nay ở VN. Các chính sách của Nhà nước Việt Nam hiện nay hoàn toàn phù hợp với tinh thần và những cố gắng của cộng đồng quốc tế. Ở VN, đã có một số NN DTTS được sử dụng trên Đài phát thanh và truyền hình, biên soạn các ...
Chúng ta quan sát nhau, ăn cùng nhau và nói chuyện cùng nhau, và từ đó chúng ta biết nhau. Bài viết này quan điểm của một người nước ngoài về giá trị của việc tìm hiểu các ngôn ngữ của những người mà chúng tôi đã từng sống và làm việc cùng. Bài báo cũng dụng ý làm rõ sự bổ ích trong việc chia sẻ ngôn ngữ với người khác. Ngôn ngữ được thể hiện như là một sự biểu hiện rõ nét của văn hóa. Phần lớn những gì chúng ta nói và nói như thế nào đều phản ánh các khía cạnh về văn hóa. Ở những người lớn tuổi, những từ ngữ họ dùng, cách sử dụng từ ngữ, sự nhấn mạnh vào một số từ ngữ cụ thể, sự có mặt và vắng mặt một số từ ngữ cụ thể khi miêu tả chi ...
Thơ Đường luật nói chung, luật tuyệt nói riêng, do sáng tác buộc phải tuân theo những quy định khắt khe về niêm, luật, vần, đối và cách bố cục, cho nên lựa chọn luật tuyệt tuy ưu thế là cô đọng, hàm súc, nhưng cũng hạn chế trong khả năng diễn tả cảm xúc, tâm tư theo những thay đổi thời cuộc. Tuy nhiên, trên thực tế, luật tuyệt lại là một thể loại có khả năng thích ứng rất đa dạng với nhiều trạng thái tình cảm, cảm xúc khác nhau và có một sức sống lâu bền, một sinh mệnh nghệ thuật dài nhất trong các thể loại thơ ca Việt Nam. Bài viết trên cơ sở chỉ ra những nét đặc trưng trong thi pháp thể loại của luật tuyệt, bước đầu tìm hiểu sự vận động ...

  Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

 • Thứ Tư, 24/01/2018
  19 - 24°C
  Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng
 • Thứ Năm, 25/01/2018
  20 - 27°C
  Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng
 • Thứ Sáu, 26/01/2018
  20 - 25°C
  Không mưa, trưa chiều hửng nắng