I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO TÁC GIẢ

1. Đăng ký tài khoản

Để sử dụng hệ thống phải đăng ký một tài khoản và được Trường Đại học Tân Trào kiểm tra, cấp và xác nhận quyền sử dụng tương ứng với vai trò là tác giả, phản biện hay thành viên Ban Biên tập. Mỗi người chỉ cần 1 tài khoản dùng chung cho nhiều vai trò khác nhau như: tác giả, phản biện, quản lý hoặc thành viên Ban Biên tập. Việc đăng ký được thực hiện như sau:

Bước 1: truy cập vào trang web http://tckh.daihoctantrao.edu.vn/nckh.

Bước 2: Vào mục Đăng nhập và chọn mục “Đăng ký người dùng” như hình dưới

Bước 3: khai báo đầy đủ thông tin gồm:  

  • Tài khoản: viết không dấu và không có ký tự dặc biệt
  • Mật khẩu: ít nhất 6 ký tự và phải ghi nhớ mật khẩu này để truy cập vào hệ thống sau này
  • E-mail: sử dụng để nhận các email thông báo từ hệ thống

Việc đăng ký chỉ thực hiện 1 lần và mẫu đăng ký thành viên như sau:

Bước 4: Sau khi đăng ký ở bước 3, hệ thống sẽ tự động gửi về địa chỉ e-mail đã đăng ký một xác nhận việc đăng ký tài khoản và yêu cầu truy cập vào hệ thống để nhập các thông tin cá nhân.

2. Gửi bài cho Ban Biên Tập

Sau khi đã có tài khoản, tác giả có thể đăng nhập vào hệ thống để gửi bài bằng cách:

Bước 1: chọn “Danh sách bài viết của tôi”, tiếp đến chọn “Gửi bài”

Bước 2: Tác Giả phải nhập đầy đủ thông tin Bài báo đúng theo thể lệ quy định đăng ký bài của trường Đại học Tân Trào ->  Sau khi nhập đầy đủ các thông tin thì nhấn vào nút “Lưu ”, nếu bài báo nhập không theo đúng quy định thì sẽ xuất hiện màu đỏ ở các mục

Bước 3: Sau khi kiểm tra các thông tin chính xác thì nhấn vào nút "Lưu và đóng" Gửi bài đến Ban biên tập

3. Gửi lại bài cho Ban biên tập sau chỉnh sửa theo ý kiến của người phản biện

Tác giả nhận được mail thông báo hiệu chỉnh, đăng nhập phần mềm xem ý kiến phản biện --> sau khi chỉnh sửa bài viết gửi lại cho BBT

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO NGƯỜI PHẢN BIỆN

Bước 1: đăng nhập vào hệ thống và chọn “Danh sách phản biện chưa xử lý”, tiếp đến chọn bài báo BBT mời phản biện.

Bước 2: Phản biện xem các thông tin bài viết và file đính kèm.

Bước 3: Người phản biện nhận xét cho bài báo theo mẫu như hình trên. Chọn "Lưu và đóng" gửi bài nhận xét cho BBT.

Bước 4: Người Phản biện chọn in phiếu như hình.

Với trường hợp khi BBT gửi cho người phản biện phản biện bài lần 2 thì thao tác vẫn giống như trên.