Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác giảng dạy và huấn luyện tốc độ di chuyển bước chân cho đội tuyển cầu lông trường Đại học Tân Trào, đề tài đã lựa chọn được 5 bài tập với cầu, 4 bài tập không có cầu. Các bài tập này được khẳng định tính hiệu quả trong thực tiễn huấn luyện của Đội tuyển cầu ...

Con người hiện đại có thật sự tự do? Con người có an toàn trong thời đại bùng nổ công nghệ hiện đại? Chiến tranh thế giới là cuộc tranh đấu và chiến thắng sau cùng của tự do hay quyền tự do ngôn luận mới là khâu cuối cùng trong hành trình đi tìm tự do. Hầu hết mọi người đều tin rằng khi nào họ chưa ...

Công tác học sinh sinh viên được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở các trường Đại học hiện nay. Ý thức được điều đó, trong những năm qua, trường Đại học Tân Trào đã không ngừng đổi mới nội dung, hình ...

Chương trình được hiểu một cách rộng rãi là một cấu trúc chưa hoàn chỉnh ở giáo dục Đại học. Bài viết này nghiên cứu về bản chất của chương trình. Các yếu tố liên quan đến mục đích, cấu trúc, thiết kế, truy cập, công nghệ, sự lựa chọn, sự cạnh tranh, giao tiếp và sự cân bằng được xem xét một cách ...

Có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự thích ứng của trẻ 5-6 tuổi trong các hoạt động chuẩn bị đến trường phổ thông, trong đó hoàn cảnh gia đình là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất. Khi xem xét các nội dung ảnh hưởng của yếu tố này, có thể nhận thấy, những hoạt động chung và sự quan tâm của cha ...

Dưới ánh sáng của Ngôn ngữ học tri nhận, ẩn dụ ý niệm NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ MÓN ĂN trong tiếng Việt phản ánh khá rõ nét đặc trưng tư duy và văn hóa của người Việt. Xem xét trên miền nguồn, miền món ăn gồm các tiểu miền tên gọi món ăn, mùi vị món ăn, hoạt động của con người với món ăn, cảm nhận của con ...

Môi trường giao tiếp học tập của sinh viên ảnh hưởng trực tiếp tới nội dung giao tiếp, hình thức giao tiếp, hiệu quả giao tiếp và sự trưởng thành về nhân cách của sinh viên, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường Đại học, đáp ứng được những yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ...

Bài viết nghiên cứu về sự ảnh hưởng của đạo Khổng tới việc dạy-học ở các trường Đại học Việt Nam. Bản chất của đạo Khổng và sự ảnh hưởng tại Việt Nam nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng đã được khái quát. Ngoài ra, bài viết tập trung sâu vào việc phân tích những ảnh hưởng của đạo Khổng tới ...

Trong dạy học, việc hệ thống hóa kiến thức được sử dụng để giáo viên (GV) hệ thống một nội dung nào đó. Đồng thời, GV tổ chức cho học sinh (HS) nghiên cứu các nguồn tài liệu và diễn đạt những thông tin đọc được, xử lý tài liệu đó theo một hướng nhất định để rút ra được những mối quan hệ có tính quy ...

Đối với toán học, lý thuyết Martingale có tác động đến rất nhiều hướng nghiên cứu. Martinganle bắt nguồn từ trò chơi. Không quá ngạc nhiên khi ngày nay lý thuyết martinganle đã đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngẫu nhiên như tài chính, sinh học, vật lý. Ở mặt khác, lý thuyết martingale ...