Bài viết này đem đến một cái nhìn khác về Nam Cao, một nhà văn có đời sống và đời văn gắn bó với nhau như hai mặt một tờ giấy mỏng, soi bên này mà thấy cả bên kia. Soi vào văn ông để thấy đời, và soi vào đời để nhận thêm các giá trị từ những trang văn im lặng.

Trong kho tàng văn học nghệ thuật người Tày, hát giao duyên hay hát đối đáp ứng khẩu tại chỗ của nam nữ được xem là một loại hình dân ca sinh hoạt độc đáo. Lượn là khái niệm để chỉ những hình thức hát của người Tày. Tùy vào không gian diễn xướng, hình thức sinh hoạt mà Lượn được gọi với nhiều tên ...

Liên văn bản là thuật ngữ cơ bản, phổ biến của chủ nghĩa hậu hiện đại. Hai nhà văn Hồ Anh Thái và Haruki Murakami đều sử dụng yếu tố liên văn bản trong trong sáng tác của mình. Tuy nhiên cách xử lý của mỗi người có những điểm khác biệt thú vị. Cả hai tác giả đều chịu ảnh hưởng văn hóa phương Đông ...

Từ kết quả nghiên cứu đề tài đã lựa chọn được 17 bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trong chạy 100m cho nữ sinh viên khoa Tiểu học Trường Đại học Tân Trào Qua kết quả thực nghiệm cho thấy, ở tất cả 5 đánh giá tets sức mạnh tốc độ của nhóm thực nghiệm đều tốt hơn nhóm đối chứng, sự khác biệt có ý ...

Kết quả nghiên cứu một số ảnh hưởng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai đến đất nông nghiệp ở thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2014 đã chỉ ra rằng: Trong quá trình phát triển đô thị thì công tác quản lý đất đai đã bị tác động mạnh mẽ. Và điều đó đã tác động đến công tác quản lý đất nông ...

Chế độ kế toán mới ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và là một cột mốc đánh dấu sự hội nhập của kế toán nước ta với quốc tế. Việc vận dụng TT 200/TT- BTC đối với DNNVV là tất yếu và cần thiết, ...

Sử dụng thế tương tác hiệu dụng trong mô hình Einstein tương quan phi điều hòa trên cơ sở thống kê lượng tử và tương tác phonon, các biểu thức biểu diễn thành phần bất đối xứng (cumulant) và các đại lượng nhiệt động qua các tham số cấu trúc mới bao gồm các đóng góp của hiệu ứng phi điều hòa của các ...

Kế tục dòng thơ yêu nước và cách mạng trước 1945, trên cơ sở những thành tựu hiện đại hóa thơ ca ở các giai đoạn trước, thơ 1945 - 1975 là một giai đoạn mới, có nhiều đóng góp vào tiến trình thơ Việt Nam hiện đại. Thế hệ các nhà thơ của thời kỳ này đã không ngừng nỗ lực để sáng tạo nên những vẻ đẹp ...

Bài báo là một nghiên cứu có tính tổng thuật về một trường phái báo chí - văn học của Mỹ vào thập niên 60, 70 và 80 của nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Trong bối cảnh có nhiều định nghĩa khác nhau và có sự nhầm lẫn khái niệm giữa trường phái này và một số khái niệm khác, chúng tôi đưa ra ...

Thơ Đường luật nói chung, luật tuyệt nói riêng, do sáng tác buộc phải tuân theo những quy định khắt khe về niêm, luật, vần, đối và cách bố cục, cho nên lựa chọn luật tuyệt tuy ưu thế là cô đọng, hàm súc, nhưng cũng hạn chế trong khả năng diễn tả cảm xúc, tâm tư theo những thay đổi thời cuộc. Tuy ...