Kết quả nghiên cứu tại khu vực lòng hồ, cho thấy các tính chất đất có sự khác nhau rõ rệt theo độ sâu của cao trình ngập: Hàm lượng cấp hạt cát: từ cao trình CT1(cao trình MNCN 215m), xuống cao trình CT2 (cao trình 190 - 195m) tăng, từ cao trình CT2 xuống Cao trình CT3 giảm, từ cao trình CT3 (cao ...

Bài viết đề cập đến thực trạng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số của tỉnh Tuyên Quang, từ đó đưa ra giải pháp hữu hiệu để xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ này trong hệ thống chính trị của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, hội nhập ...

Trong bối cảnh mà pháp luật nhân quyền quốc tế và cơ chế đa phương nhằm bảo vệ quyền con người, quyền của người thiểu số còn thể hiện những khoảng trống và điểm thiếu hụt đáng kể, hoàn thiện và thúc đẩy hiệu quả của cơ chế bảo vệ quyền của người dân tộc thiểu số tại mỗi quốc gia đa dân tộc có lẽ là ...

Năng lực giải quyết vấn đề trong các tương tác xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, nó giúp con người giải quyết tốt các tình huống xảy ra đối với bản thân, giữ thăng bằng tâm lí, thiết lập mối quan hệ xã hội và có thể thích ứng trong môi trường mới lạ. Trong khuôn khổ của bài báo này chúng ...

Bài báo đã giới thiệu cách tiến hành phân tích bối cảnh và sự cần thiết về một nghiên cứu. Bối cảnh của bài viết này là việc sử dụng tiếng Anh cho sinh viên ở cấp độ đại học tại Việt Nam. Những khó khăn trong việc dạy và học tiếng Anh tại các trường đại học ở Việt Nam. Trong sự phân tích về sự ...

Vận dụng các phương pháp vào dạy học, trong đó có phương pháp dạy học vấn đáp đang được rất nhiều giáo viên áp dụng. Đối với học phần Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh, việc vận dụng phương pháp này càng được các giáo viên quan tâm. Trong đó, việc sử dụng các dạng câu ...

Chủ trương chuyển đổi phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm học 2006-2007. Tuy nhiên, đến nay vấn đề đào tạo theo tín chỉ vẫn còn nhiều điều cần phải trao đổi vì những khó khăn, vướng mắc mà các trường đang gặp phải. Trường Đại học Tân Trào tỉnh ...

Kế toán trách nhiệm là một nội dung cơ bản của kế toán quản trị, là quá trình thu thập và báo cáo các thông tin tài chính và phi tài chính của đơn vị, thực chất kế toán trách nhiệm chính là quá trình phân định, thiết lập những quyền hạn, trách nhiệm cho mỗi bộ phận, cá nhân và một hệ thống chỉ ...

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích SWOT để đánh giá điểm mạnh (Strengths), điểm yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunities) và thách thức (Threats) trong sản xuất cam sành ở tỉnh Tuyên Quang trong xu thế hội nhập. Phân tích SWOT cho thấy sản xuất cam sành ở tỉnh Tuyên Quang có nhiều thế mạnh. ...

Bài viết là kết quả bước đầu phân lập các hợp chất Xanthon từ cao chiết eter dầu hỏa của vỏ cây Bứa Garcinia delpyana Pierre thu hái ở đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bằng phương pháp SKC kết hợp với SKBM trên silica gel, RP-18 và Sephadex LH-20 trên hệ dung môi eter dầu hỏa - aceton thu được 7 phân ...