Nhà khoa học "Ba trong một"
The scienctist “Three in one”
Lưu Khánh Thơ
Tóm tắt
Tập bút ký và tự truyện Sộp thành nhà giáo in đậm dấu ấn riêng trong cuộc đời và sự nghiệp khoa học, giáo dục của GS.TSKH Trần Văn Nhung. Ẩn đằng sau những câu chuyện tưởng như riêng tư của một cá nhân đơn lẻ là những suy tư trải nghiệm sâu sắc, những bài học về giáo dục và đào tạo, sâu rộng hơn là những triết lí về lẽ đời rộng lớn. Bao trùm lên là tiếng nói tri ân sâu nặng… Cảm xúc chân thành, tâm huyết cùng với sự trải nghiệm và tầm nhìn khoa học nhạy bén đã làm nên giá trị và sức cuốn hút đặc biệt cho những trang viết của nhà khoa học ba trong một GS.TSKH Trần Văn Nhung.
Từ khóa: Trần Văn Nhung; Sộp thành nhà giáo; bút ký; tự truyện
ABSTRACT
Journalist and biographer “Sop becomes a teacher” is written by Prof. Dr. Tran Van Nhung, publishing a bold mark in his life as well as the career of science and education. It seems that hidden behind the individual private stories is a more in-depth reflection and education and training lessons as well as his broader life-philosophy. Beneath this is voice of a deep gratitude, the sincere, enthusiastic feelings together with the experience and vision of science, which gives value and special appeal for the pages of the scientist "three in one" -Prof. Dr. Tran Van Nhung.
Keyword: Tran Van Nhung; “Sop becomes a teacher”; Journalist; autobiography

Bài viết khác