Nhân vật nữ trong truyện ngắn “Tre rừng” của Lynh Bacardi
Bodiness is in the short story Tre Rung of Lynh Bacardi
Trương Thị Thu Thanh
Tóm tắt
Thế kỷ XXI phát triển với những thành tựu của khoa học kỹ thuật, sự phổ biến của máy tính, cách mạng mạng hóa, mạng xã hội, viễn thông hoá, cùng những đại sự kiện xã hội như: Đánh sập bức tường Berlin, vụ ám sát tổng thống Mỹ Jonh F. Kennedy, vụ giáo chủ Iran Ayatollah Khomeini tuyên bố tử hình vắng mặt nhà văn Salman Rushdie, sự cố Holocaust… Tất cả đã tạo nên hỗn mang và mất niềm tin vào đại tự sự của con người hậu hiện đại. Trong xã hội ấy hiện lên những con người “dửng dưng với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình”, cô đơn, lạc lõng. Nhưng trong sâu thẳm họ vẫn khát khao được yêu thương, được trân trọng, được bình đẳng (đặc biệt là phụ nữ). Và ở nơi ấy, tình người vẫn còn đang hiện hữu.
Từ khóa: Chủ nghĩa hậu hiện đại; nhục thể; Lynh Bacardi; truyện ngắn Tre rừng
ABSTRACT
The proverment of technical and scientific, popular of computer, network revolution, social net, telecom revolution and the big social events: to demolish the Berlin wall, to assassinate F.Kennedy America president, to kill absent Salman Rushdie for Ayatollah Khomeini, the breakdown Holocaust… All to make chaos and lose failth in the big narrative gener in post moderne person. In that society appear human “indifferent with all things be taking place about them”, lonely, to be like a fish out of water. But in the very deep they still thirst for loved, respected, equaled (special to be women). And there, the setiment of human is existing
Keyword: Postmodernism; corporality; Lynh Bacardi; the short story Tre rung

Bài viết khác