Mô hình Zee được mở rộng từ mô hình chuẩn để giải quyết khối lượng neutrino bằng cách thêm vào các Higgs boson. Do sự thêm vào các hạt mới, phổ khối lượng cũng như trạng thái vật lý của các hạt trong mô hình có sự thay đổi so với mô hình chuẩn. Xuất phát từ Lagrangian tổng quát, các tương tác của ...

Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm khách thể gồm 1926 học sinh (942 nam và 984 nữ) có độ tuổi từ 12 đến 15 thuộc 3 trường THCS tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trình tự xuất hiện các đặc điểm sinh dục phụ của học sinh THCS tuân theo các qui luật sinh trưởng và phát triển bình thường của ...

Phát triển năng lực là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Năng lực tự học là một trong những năng lực quan trọng, giúp sinh viên có được kết quả học tập cao. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả đề cập đến giải pháp: Tăng cường công tác kiểm ...

Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 06 bài tập sức mạnh tốc độ để nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập cầu. Ứng dụng các bài tập cho nam sinh viên học môn tự chọn cầu lông trường Đại học Tân Trào đều có hiệu quả cao so với trước đây.

Sinh hoạt của tổ chuyên môn là hoạt động quan trọng, chủ yếu, có tính chất quyết định đến chất lượng dạy học ở các trường phổ thông. Trong bài viết này tác giả đề cập tới mục tiêu, cách thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng dạy học tích hợp liên môn.

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của sinh viên tại Trường Đại học Tân Trào dựa trên kết quả khảo sát 396 sinh viên với 26 câu hỏi về 5 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ (Độ tin cậy, Mức độ đáp ứng, Năng lực phục vụ, Sự cảm ...

Nước sạch là một nhu cầu cơ bản đối với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nước sạch giúp cho con người duy trì cuộc sống hàng ngày bởi con người sử dụng nước sạch để cung cấp cho các hoạt động sinh hoạt. Nếu sử dụng nước không sạch thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, vì nước là môi trường trung ...

Nghiên cứu tính chất đất dốc tại huyện Phú Lương cho thấy môi trường đất chịu sự tác động của hai yếu tố chính đó là tài nguyên sinh khí hậu và con người. Yếu tố lượng mưa tác động đến thực vật (chỉ số NDVI) làm ảnh hưởng đến phân bố thực vật.Tại các độ dốc khác nhau có chỉ số NDVI khác nhau và mỗi ...

Trong Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang đã xác định được 647 loài cây thuốc thuộc 137 họ, 4 ngành thực vật bậc cao có mạch: Lycopodiophyta với 3 loài, 2 họ; Polypodiophyta với 20 loài, 12 họ; Pinophyta với 6 loài, 4 họ; Magnoliophyta với 618 loài, 119 họ. Liên quan đến chỉ số đa dạng: chỉ số họ là: ...

Các tính chất nhiệt động và hệ số nhiễu loạn phi điều hòa của các tinh thể pha tạp có trật tự đã được mô tả qua việc khai triển các cumulant tới bậc 4 trong phổ cấu trúc tinh tế của hấp thụ tia X (XAFS), qua nghiên cứu dựa trên cơ sở mô hình Einstein tương quan phi điều hòa. Các biểu thức giải ...