High-order anharmonic effective potentials and four EXAFS cumulants have been studied taking into account the influence of the nearest neighbors of absorbing and backscattering atoms by the anharmonic correlated Einstein model. Analytical expressions of these quantities have calculated based on the ...

Trường Đại học Tân Trào được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 2013 theo quyết định số 1404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, là một trường đại học công lập có nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của tỉnh Tuyên Quang và khu vực Tây Bắc. Đến nay, Trường Đại học Tân Trào đã ...

Bưởi Xuân Vân có xuất xứ tại thôn Soi Hà, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay bưởi Xuân Vân đã phát triển thành vùng bưởi đặc sản của tỉnh Tuyên Quang. Để có những căn cứ khoa học và xác định ra các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Xuân Vân một ...

Chúng tôi nghiên cứu hệ gồm hai dao động tử phi tuyến với tần số khác nhau. Các dao động tử này tương tác phi tuyến với nhau. Để kích thích hệ, chúng tôi sử dụng hai trường kết hợp ngoài. Từ mô phỏng số chỉ ra rằng, sự tiến triển của hệ giống như tổ hợp của các trạng thái Fock. Vì vậy, hệ hoạt động ...

Nghiên cứu khoa học được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Tân Trào, chính vì lẽ đó, trong những năm qua, nhà trường luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, số lượng sinh viên tham ...

Phát triển văn hóa chất lượng và chuẩn hóa hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong là yêu cầu tất yếu trong chiến lược phát triển của trường Đại học Tân Trào. Công tác đảm bảo chất lượng bên trong đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ cộng ...

This study focused on the evaluation of how inclusive kindergarten schools implemented the inclusion of kindergarten with disabilities. It determined the level of implementation of inclusive education practices; the extent of attainment of the program; recognized best practices and challenges met ...

Vấn đề phát triển chương trình đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở không phải là mới ở các cơ sở đào tạo giáo viên. Song, đào tạo giáo viên vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề nan giải, đặc biệt là năng lực nghề nghiệp sau đào tạo không rõ ràng. Bài viết này góp phần làm sáng tỏ nội ...

Hệ thống đồ án hoa sắt trong các thành phần kiến trúc là một trong những thành tố quan trọng góp phần tạo nên diện mạo kiến trúc Hà Nội thời Pháp thuộc. Trong khoảng thời gian không dài từ cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỉ XX, hoa sắt với tính chất bền chắc và những mỹ cảm riêng có toát lên từ ...

Tín hiệu văn hóa là dấu hiệu ngôn ngữ cho ta nhận biết nó mang ý nghĩa văn hóa, biểu trưng văn hóa. Những tín hiệu văn hóa trong thơ thường được chỉ xuất từ văn hóa dân gian, từ cội nguồn văn hóa dân tộc, từ nếp sống sinh hoạt của dân tộc, đặc điểm địa lí và lịch sử xã hội Việt Nam. Tín hiệu văn ...