Từ nhiều năm nay, tiếng Anh đã trở thành môn học bắt buộc trong các trường Cao đẳng, Đại học. Tiếng Anh cũng là môn học mà rất nhiều em sinh viên đánh giá là khó. Điều này đặt ra yêu cầu cho giáo viên dạy tiếng Anh là làm thế nào để giờ dạy của mình đạt hiệu quả cao và tạo được hứng thú cho người ...

Những sông đào thời kỳ quốc hiệu Đại Cồ Việt do vua Lê Đại Hành khởi xướng tổ chức thực hiện là những công trình giao thông thuỷ nội địa đầu tiên trong lịch sử nước ta. Sự nghiệp mở đầu vĩ đại đó của thời Tiền Lê đã trở thành phương châm hành động của tất cả các thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Các thời ...

Trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, giao thông vận tải và thông tin liên lạc đường số 3 đã đảm bảo cho việc tiêu thổ kháng chiến; di chuyển cơ quan đầu não lên An toàn khu, tản cư; chuyển quân, chuyển lương, chuyển công văn, văn kiện, sách báo trong chiến dịch. Nhân dân đường số 3 đã ...

Tư tưởng về đồng chí, đồng nghiệp không được hệ thống hoá thành một nội dung riêng biệt với những luận điểm cụ thể mà nằm trong sự giao thoa, song trùng với các tư tưởng khác. Bên cạnh đó, có thể thấy rằng trong mỗi lời nói, mỗi việc làm của Hồ Chí Minh đều bao chứa một bài học lớn mang ý nghĩa sâu ...

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có những ảnh hưởng lớn đến nền giáo dục của các nước trên thế giới. Đòi hỏi các trường đại học, cao đẳng phải nhanh chóng nắm bắt những cơ hội và nhận ra thách thức để bắt kịp với xu thế phát triển của thời đại. Một trong những thách thức lớn nhất mà các trường đại ...

Khảo sát và đánh giá chương trình đào tạo là việc làm thường xuyên, là khâu quan trọng cung cấp những căn cứ thực tiễn có giá trị cho quá trình phát triển chương trình đào tạo. Một nghiên cứu trường hợp được thực hiện tại Trường Đại học Tân Trào và một số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh ...

Nghiên cứu 280 khách thể gồm 110 trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; 40 giáo viên mầm non; 110 phụ huynh và 20 chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục mầm non, thuộc 4 trường mầm non trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang cho thấy, khả năng sử dụng ngôn ngữ của trẻ 5-6 tuổi trong việc chuẩn bị vào học lớp 1 ở trường Tiểu ...

Trong những năm vừa qua, công tác quản lý giáo dục chính trị cho sinh viên ở các trường Đại học Sư phạm đã có những chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới, công tác quản lý giáo dục chính trị còn bộc lộ những hạn chế, bất cập do các nguyên ...

Lĩnh vực giáo dục Khoa học Tự nhiên (KHTN) có ưu thế hình thành và phát triển cho học sinh các phẩm chất như tự tin, trung thực; các năng lực tìm hiểu và khám phá thế giới tự nhiên qua quan sát và thực nghiệm; năng lực vận dụng tổng hợp kiến thức khoa học để giải quyết vấn đề trong cuộc sống, ứng ...

Hoàng Hoa Thám là một nhân vật lịch sử xuất hiện trong giai đoạn dân tộc Việt Nam đối đầu với thực dân Pháp khi thời kỳ bình định quân sự sắp đi vào kết thúc. Đây là một hiện tượng đặc biệt, bởi Hoàng Hoa Thám đã lập tức là mối quan tâm chung của cả hai phía đối lập nhau về quyền lợi dân tộc; ...