Thanh niên là lực lượng rất quan trọng và sự phát triển của thanh niên quan hệ trực tiếp đến vận mệnh, tương lai của đất nước, của dân tộc. Vì thế, bất cứ quốc gia nào muốn tồn tại, phát triển bền vững và cường thịnh đều phải quan tâm tới việc chăm lo giáo dục cho thanh niên, đặc biệt là giáo dục ...

Cách đây 80 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc nhằm động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến ...

The ability of writing is considered as a main communication skill and “a unique asset” in SLA (Chastain, 1998) that language learners should be fully aware of. Methodology in teaching writing therefore has experienced considerable changes in the approach to teaching and assessing learners. Written ...

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, bằng những kiến thức thực tế chúng tôi nhận thấy rằng không chỉ “các thì trong tiếng Anh, giới từ, cụm động từ và câu điều kiện…” gây khó khăn cho người học mà “cách sử dụng câu chủ động và bị động” cũng là một trong những trở ngại lớn đối với người học ngoại ...

Bảo vệ môi trường là một vấn đề trước mắt và có ý nghĩa to lớn cho sự phát triển bền vững và tương lai của nhân loại. Bài báo dựa trên mối quan hệ “nguyên nhân - kết quả”, tập trung vào phân tích các nguyên nhân gây suy thoái môi trường và chỉ ra các vấn đề tai hại do ô nhiễm môi trường. Kết quả ...

By using the quantum kinetic equation for the distribution function of electrons, the expression for Ettingshausen coefficient (EC) in quantum wells with parabolic potential (QWPP) in the presence of electromagnetic wave (EMW) is obtained for electrons - confined acoustic phonons scattering. The ...

Nghiên cứu hệ sinh trưởng của rễ, thân, lá và sinh khối của giống keo lai BV10 được nhân giống bằng 3 phương pháp: Nhân giống bằng nuôi cấy mô, nhân giống bằng hom và nhân giống bằng hạt cho thấy: Sinh khối giống keo mô cao hơn 86,9% so với keo hom và cao hơn 147,6% so với keo hạt. Về từng cơ quan ...

Nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục - đào tạo, muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên. Vì vậy, sinh viên các trường sư phạm để trở thành người thầy có tính sáng tạo thì trước tiên phải được phát ...

Bài báo đề cập đến việc sử dụng phần mềm Symbolab hỗ trợ dạy học hợp tác (DHHT) môn Đại số tuyến tính. Cụ thể, đó là quan điểm về DHHT; đặc điểm của DHHT; phân biệt giữa dạy học cộng tác và DHHT; quy trình DHHT ở học phần Đại số tuyến tính với sự trợ giúp của phần mềm Symbolab. Phương pháp DHHT là ...

Bài viết bàn về cách thức đạt được “nguyên tắc tín” trong bản dịch Tội ác và Hình phạt của Cao Xuân Hạo. Ông thực hiện nó bằng sự kết hợp nhiều phương thức: dịch dựa trên ngữ pháp, dịch ngữ nghĩa, dịch nguyên văn, dịch thoát, dịch thành ngữ… Đây một bản tổng thể chuyển mã: mã ngôn ngữ, mã văn hóa, ...