Nguyễn Trường Tộ - nhà canh tân vĩ đại thế kỷ 19, ông đã xác lập các quan điểm canh tân đất nước qua các đề nghị canh tân cụ thể. Quan điểm canh tân của ông rất toàn diện và có hệ thống. Bao gồm các vấn đề thể hiện trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, ngoại giao, quốc phòng, giáo dục và ...

Ở nước ta, giống dưa Kim Cô Nương đã được áp dụng trồng trên đất trồng cây ngắn ngày tại một số tỉnh ở miền Bắc, đem lại hiệu quả cao hơn trồng lúa và các cây trồng khác. Dưa vàng Kim Cô Nương có tiềm năng phát triển tốt ở Tuyên Quang, tuy nhiên hiện nay người dân chưa biết đến và loại dưa này chưa ...

Để nâng cao công tác huấn luyện thể lực cho nam vận động viên (VĐV) đội tuyển Wushu lứa tuổi 13-14 tỉnh Tuyên Quang, đề tài đã lựa chọn được 3 nhóm biện pháp. Ba nhóm biện pháp này khẳng định được tính hiệu quả trong quá trình huấn luyện thể lực của nam VĐV Wushu lứa tuổi 13-14 tỉnh Tuyên Quang.

Nghiên cứu này nhằm mục đích: 1) Chỉ rõ tầm quan trọng của môi trường học tập đối với người học và trách nhiệm của giảng viên trong việc xây dựng bầu không khí học tập tích cực trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục. 2) Các yếu tố vật chất và tinh thần cơ bản tạo nên môi trường học tập ...

Việc khắc phục những bất cập trong công tác giáo dục đào tạo để chuyển biến mạnh mẽ từ việc chủ yếu truyền thụ tri thức sang việc hình thành, củng cố phẩm chất, năng lực cho người học đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam là một đòi hỏi tất yếu đối với sự nghiệp giáo dục ...

Tìm hiểu sự biến đổi của hệ thống nhân vật thần theo một quá trình mang tính xâu chuỗi, hệ thống từ thần thoại đến cổ tích thần kỳ Việt Nam, chúng ta sẽ thấy được những bước phát triển về trình độ nhận thức trong tư duy, trong đời sống tâm linh của xã hội, con người Việt Nam. Từ đó, thấy được sự ...

Trinh Thanh Phong is one of the typical writers of prose in Tuyen Quang. At the age of sixty five, he has not only contributed much good writing such as novels, poems and stories, for Tuyen Quang literature in particular and Vietnamese literature in general, but also has won awards abroad. “Land at ...

Một trong những loại hình du lịch đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút du khách trong nước và quốc tế, đó là loại hình du lịch sinh thái. Du lịch sinh thái được xem như một giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường sinh thái hướng tới sự phát triển bền vững thông qua quá trình làm giảm sức ép ...

Bảo Lạc sự tích là văn bản duy nhất ghi lại những sự kiện mang tính biên niên sử ở Cao Bằng được viết bằng chữ Nôm Tày. Đây là một nguồn sử liệu, một căn cứ để so sánh, đối chiếu làm rõ các sự kiện lịch sử. Là cơ sở để đánh giá đúng vai trò của gia tộc họ Nông, liên quan đến bảo tồn những di tích ...

Nhiều dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay đang đứng trước nguy cơ mai một ngôn ngữ đồng thời thất lạc các hình thái văn hóa được lưu giữ và phát triển bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Biên soạn các từ điển được xem là một trong những biện pháp giúp ngôn ngữ trên dừng lại trước nguy cơ này. Từ điển đối ...