Tiềm năng phát triển du lịch Trekking tại vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
The potentials for developing trekking tour in Xuan Son national park, Phu Tho province
Đỗ Tuyết Ngân
Tóm tắt
Du lịch Trekking là loại hình du lịch chuyên biệt mới xuất hiện ở Việt Nam vào thập niên 1990, khi đất nước vừa mở cửa. Đến nay, một số khu vực có lợi thế về khai thác hoạt động du lịch trekking đã tận dụng tối đa lợi thế đó để phát triển, trong đó phải kể đến Sapa và Lâm Đồng, nơi mà loại hình du lịch trekking rất phổ biết đối với du khách quốc tế và các nhà nghiên cứu. Với sự hấp dẫn về tài nguyên thiên nhiên, nhất là sự đa dạng về địa hình và phong tục độc đáo của các dân tộc thiểu số, vườn quốc gia (VQG) Xuân Sơn là một điểm đến đang được chú ý cho loại hình trekking bởi có những đặc trưng cơ bản cho điều kiện tài nguyên phục vụ cho loại hình du lịch này. Do đó, bài nghiên cứu nhằm phân tích một số tiềm năng để khai thác loại hình du lịch trekking một cách hiệu quả tại VQG Xuân Sơn.
Từ khóa: Du lịch, du lịch trekking; lợi thế phát triển; vườn quốc gia Xuân Sơn; tỉnh Phú Thọ
ABSTRACT
Trekking is a type of specialized tourism has appeared in Vietnam since 1990. So far, some regions with advantages in exploiting trekking tourism have taken full advantage of that advantage to develop, such as Sapa and Lam Dong, where the type of trekking tourism is very popular for international travelers and researchers. With the attraction of natural resources, especially the diversity of topography and unique customs of ethnic minorities, Xuan Son National Park is an interesting destination for trekking, because there are basic characteristics for resource conditions for this type of tourism. Therefore, this article aims to analyze some potential to exploit the trekking tourism effectively at Xuan Son National Park.
Keyword: Tourism; Trekking tourism; developing advantages; Xuan Son national park; Phu Tho province.

Bài viết khác