Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 06 bài tập sức mạnh tốc độ để nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập bóng. Ứng dụng các bài tập cho nam sinh viên học môn tự chọn bóng chuyền trường Đại học Tân Trào đều có hiệu quả cao so với trước đây.

Nghiên cứu này tiến hành lựa chọn và ứng dụng hệ thống bài tập thúc đẩy quá trình hồi phục sau tập luyện và thi đấu cho vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 14 - 15 của Trung tâm Thể dục thể thao Trường Đại Học Tân Trào, Tuyên Quang.

Quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động công vụ quan trọng của hệ thống chính trị, các nội dung của hoạt động quản lý hành chính nhà nước được thực hiện sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của từng địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thông ...

Sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh loại bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, giải phóng dân tộc, xác lập quyền sống trong hòa bình, tự do và giải phóng con người triệt để. Đó là những giá trị nhân văn cao đẹp, vĩnh hằng, phản ánh tầm vóc tư tưởng, đạo đức, phong cách của một ...

Bài viết tập trung nghiên cứu, làm rõ vị trí, vai trò, tầm vóc và giá trị thời đại trong tư tưởng, triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “dân chủ” (tức nước lấy dân làm gốc, tất cả là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân) được Người khẳng định, đúc rút và tổng kết trong bản “Di chúc” lịch sử. ...

Văn hóa có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, văn hóa luôn đi trước để dọn đường, đi cùng để tập hợp hiệu triệu và đi sau để hoàn tất các cuộc cách mạng xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những bước phát triển mới trong tư duy lý luận về văn hóa, ...

Bài viết giới thiệu và đánh giá giá trị của tác phẩm “Tuyên hành ký trình”, đi sâu vào phân tích những câu thơ lục bát mô tả về Tuyên Quang ở các mặt vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, dân cư, sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử, truyền thống văn hóa, tâm linh.... Đặc biệt hơn đây là ...

Huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang được biết đến như một huyện có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch. Trong những năm qua du lịch tỉnh Tuyên Quang nói chung và huyện Lâm Bình nói riêng đã có bước phát triển khá song thực sự chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có; Để góp phần đưa du lịch ...

Lâm Bình - huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng cao của tỉnh Tuyên Quang với rất nhiều tài nguyên phong phú để có thể khai thác để phát triển du lịch. Cho đến nay, du lịch Lâm Bình chưa phát triển. Đó là một thách thức, đồng thời là một cơ hội lớn cho kinh tế du lịch của huyện phát triển. Ở cửa ...

Rèn kỹ năng mềm cho sinh viên là một yêu cầu khách quan đang được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Bài viết đề cập tới một số khái niệm có liên quan tới kỹ năng mềm, vai trò và biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học