Hormone Growth (GH) và Insulin Growth Factor 1 (IGF-I) có vai trò quan trọng trong sự phát triển chiều cao cơ thể thông qua các tác động lên xương. Nhiều công trình nghiên cứu trên người và động vật cho thấy GH kích thích trực tiếp sự phát triển xương theo trục dọc bằng cách kích thích các nguyên ...

Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam được tiến hành bằng con đường cách mạng vô sản dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917. Cuộc đấu tranh gay gắt giữa các khuynh hướng cứu nước phong kiến, tư sản, vô sản vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ ...

Trống đồng nói chung và trống Đông Sơn nói riêng là di sản văn hóa độc đáo thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả trong và ngoài nước. Vấn đề nguồn gốc, sự phân bố và phân loại trống đồng được các nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý và đề cập khá nhiều trong các công trình nghiên cứu của mình. ...

Văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX được xem là giai đoạn “giao thời”, với sự đấu tranh giữa thơ Cũ và thơ Mới, giữa truyền thống và cách tân, tồn tại nhiều khuynh hướng, dòng phái khác nhau. Từ góc độ thể loại, không ít người cho đây là thời điểm thơ tự do thắng thế, thơ Đường luật nói chung bị xem ...

Thế kỷ XXI phát triển với những thành tựu của khoa học kỹ thuật, sự phổ biến của máy tính, cách mạng mạng hóa, mạng xã hội, viễn thông hoá, cùng những đại sự kiện xã hội như: Đánh sập bức tường Berlin, vụ ám sát tổng thống Mỹ Jonh F. Kennedy, vụ giáo chủ Iran Ayatollah Khomeini tuyên bố tử hình ...

Thơ Đường luật Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX là một hiện tượng phong phú, đa dạng và đầy hấp dẫn. Trong số những tác giả tiêu biểu ở nửa đầu thế kỷ XX, Á Nam Trần Tuấn Khải là một trong những tác giả giành nhiều công sức và tâm huyết cho thể thơ Đường luật. Bài biết trên cơ sở phác họa diện mạo thơ ...

Việc bảo tồn ngôn ngữ (NN) các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam (VN) hiện nay được coi là cấp thiết, do yêu cầu của giáo dục, văn hoá truyền thông và nhiều mặt khác trong đời sống. Nhưng quan trọng hơn cả là phải bảo tồn và phát triển những nét bản sắc trong văn hóa truyền thống của mỗi DTTS, ...

Chức năng phản biện xã hội của tác phẩm văn học là cách thức tư duy lại trên cơ sở lập luận phản bác, tranh biện, trao đổi; là sự nhận thức lại những vấn đề nhân sinh trên bình diện xã hội học hay triết học, mỹ học hay đạo đức học. Chức năng phản biện xã hội của tác phẩm văn học hiện hình trong ...

Tổng thể bức tranh văn hóa - văn nghệ Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám - 1945 đến chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 ở Việt Bắc - thủ đô kháng chiến chống Pháp. Các hoạt động về tổ chức, xây dựng đội ngũ, tranh luận, phong trào sáng tác; và các Giải thưởng về văn học - nghệ thuật ở Việt Bắc và các ...

Tập bút ký và tự truyện Sộp thành nhà giáo in đậm dấu ấn riêng trong cuộc đời và sự nghiệp khoa học, giáo dục của GS.TSKH Trần Văn Nhung. Ẩn đằng sau những câu chuyện tưởng như riêng tư của một cá nhân đơn lẻ là những suy tư trải nghiệm sâu sắc, những bài học về giáo dục và đào tạo, sâu rộng hơn là ...