Bộ sách lịch sử An Nam sơ học sử lược được các học giả người Pháp biên soạn vào thời kỳ chính quyền thực dân tiến hành cải lương giáo dục ở Việt Nam, với mục đích tách Việt Nam khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc và lâu dài biến Việt Nam trở thành thuộc địa, phụ thuộc hoàn toàn vào nước Pháp. Lần đầu ...

Phật giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ du nhập vào các nước Đông Nam Á (lục địa) như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanma từ những năm đầu Công nguyên. Trải qua quá trình lịch sử lâu đời, Phật giáo đã ảnh hưởng sâu sắc lên đời sống tâm linh, cũng như lên phong tục tập quán của các nước này. Tuy ...

Trong Truyền kỳ mạn lục, Nguyễn Dữ có đã dành 11/20 truyện viết về người phụ nữ, trong đó có 08/11 truyện, người phụ nữ là nhân vật chính, trung tâm của tác phẩm. Từ hệ quy chiếu chuẩn mực đạo đức Nho giáo và văn hóa truyền thống của dân tộc, chúng tôi nhận thấy chỉ có 02 trường hợp là nàng Nhị ...

Bài nghiên cứu tập trung khảo sát về vấn đề định kiến xã hội trong các tiểu thuyết và truyện ngắn của Nam Cao trước Cách mạng. Qua việc khảo sát đó làm sáng tỏ vị trí của nhà văn Nam Cao trong xu hướng văn học hiện thực phê phán nói riêng và đóng góp về tư tưởng nghệ thuật của Nam Cao đối với văn ...

Thập niên đầu thế kỷ XX chứng kiến một bước ngoặt cơ bản trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bởi các phong trào Duy tân, Đông du và Đông kinh nghĩa thục của các nhà Nho yêu nước có tư tưởng Canh tân, nhằm vào hai mục tiêu: Văn minh và Dân chủ, với các tên tuổi lớn như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, ...

Bức tranh ngôn ngữ về thế giới được hình thành trong nhận thức hằng ngày của một cộng đồng ngôn ngữ, là tổng thể hình ảnh về thế giới được phản ánh trong ngôn ngữ, là phương thức tiếp nhận và cấu trúc hoá thế giới, là sự ý niệm hoá thực tế. Trong mối quan hệ với đặc trưng văn hoá – tư duy cộng ...