Thế giới loài vật trong truyện viết cho thiếu nhi của một số nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại
The animal world in stories for childrenof some ethnic minority writers in Vietnam
Cao Thị Hảo
Tóm tắt
Bài viết đề cập đến đóng góp của một số tác giả dân tộc thiểu số cho mảng văn học thiếu nhi khi viết về thế giới loài vật gần gũi với trẻ em miền núi. Các nhà văn dân tộc thiểu số đã mang vào trong trang văn viết cho thiếu nhi của mình những nét tiêu biểu nhất của cảnh sắc và con người miền núi, đặc biệt là thế giới loài vật vô cùng gần gũi, đáng yêu. Trong truyện viết cho thiếu nhi của một số tác giả tiêu biểu như: Mã A Lềnh, Vi Hồng, Đoàn Lư..., độc giả nhỏ tuổi tìm thấy cho mình những bài học bổ ích, sâu sắc về tình yêu loài vật, con người, tình yêu lao động và những trải nghiệm thú vị với những kỉ niệm khó quên. Đó cũng là những bài học giáo dục cho các em về lẽ phải và cách làm người sâu sắc, ý nghĩa. Đây có thể coi là nguồn tài liệu phong phú, đa dạng cho các cấp Tiểu học và Mầm non ở các địa phương miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, hiện nay nguồn tư liệu này chưa được chú trọng để đưa vào tiếp nhận trong các nhà trường phổ thông.
Từ khóa: Văn học dân tộc thiểu số; Văn học thiếu nhi; Giáo dục trẻ em; Thế giới loài vật
ABSTRACT
The article examines the contribution of some ethnic minority writers to the literature for children when writing about the animal world that is close to children in mountainous areas. These ethnic minority writers have brought in their writings the most characteristic features of the mountainous landscape and people, especially the close and lovely world of animals. In stories for children of some typical writers such as Ma ALenh, Vi Hong, Doan Lu, etc., young readers can find themselves with useful lessons, deep love for animals, humans, labor, enjoyable experience and unforgettable memories. These are also meaningful lessons for children about the right and how to be good men. This can be considered as a rich and diverse source for nursery and primary schools in the northern mountainous areas. However, this source of materials has not been paid much attention for adoption at high schools.
Keyword: Ethnic minority literature; Literature for children; Children education; World of animals.

Bài viết khác