Một vài nét đặc sắc trong “Đất còn phù sa và Gió trên đồi hoang” của nhà văn Huỳnh Thạch Thảo
Some significant characteristics in “Alluvial soil and wind on the hills” of Huynh Thach Thao
Trương Thị Thu Thanh
Tóm tắt
Đến với văn học nghệ thuật Phú Yên, bạn đọc không thể bỏ qua tác giả Huỳnh Thạch Thảo - một trong những cây bút viết truyện ngắn đặc sắc với nguồn cảm hứng ngay chính trên mảnh đất quê hương của anh. Các tác phẩm của Huỳnh Thạch Thảo mang nhiều chi tiết thiên nhiên và thế sự với giọng văn nhẹ nhàng trong phong cách riêng của tác giả.
Từ khóa: Huỳnh Thạch Thảo, truyện ngắn Huỳnh Thạch Thảo, Đất còn phù sa, Gió trên đồi hoang
ABSTRACT
Coming to Phu Yen literary arts, readers can not ignore the author Huynh Thach Thao - one of the most prominent authors in the short story style with his passion, inspiration and aspiration from the hometown. The works of Huynh Thach Thao bring many details of nature and the world with gentle tone in the author's own style.
Keyword: Huynh Thach Thao, short story of Huynh Thach Thao, Soil also silt, Wind on the hill.

Bài viết khác