Lao culture in the novel "Plains of jars" by Trinh Thanh Phong
Dấu ấn văn hóa Lào trong tiểu thuyết “Đất cánh đồng chum” của Trịnh Thanh Phong
Tran Thi Le Thanh
Tóm tắt
Trinh Thanh Phong is one of the typical writers of prose in Tuyen Quang. At the age of sixty five, he has not only contributed much good writing such as novels, poems and stories, for Tuyen Quang literature in particular and Vietnamese literature in general, but also has won awards abroad. “Land at Plains of Jars” is a novel which got Dong Duong Award in the Mekong River Literature Prizes. These were the friendship prizes among Vietnam, Laos and Cambodia awarded in Phnom Penh city in 2008. This paper addresses issues concerning the cachet of Laos culture (especially in friendship between Laos and Vietnam), base on the novel “Plains of Jars”..
Từ khóa: Trinh Thanh Phong's novel; Chum field land; Lao cultural imprint
ABSTRACT
Nhà văn Trịnh Thanh Phong là một trong những cây bút tiêu biểu của nền văn xuôi Tuyên Quang thời kỳ Đổi mới. Ông thuộc thế hệ nhà văn trưởng thành sau 1980 và đặc biệt có nhiều thành tựu vào những năm đầu của thế kỷ XXI. Với 65 năm tuổi đời và ngót 40 năm cầm bút, ông không chỉ đóng góp cho nền văn học Tuyên Quang nói riêng, văn học Việt Nam nói chung về số lượng các tác phẩm (bao gồm đủ các thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, thơ…) mà còn đóng góp nhiều tác phẩm có chất lượng, được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước. Đất cánh đồng chum là cuốn tiểu thuyết đã nhận được giải thưởng Đông Dương – Giải thưởng văn học Sông Mêkông. Đây là giải thưởng về tình hữu nghị ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại PhNôm Pênh năm 2008. Bài viết, trên cơ sở khái quát một vài nét về cuộc đời, văn nghiệp của Trịnh Thanh Phong và nét đẹp của văn hóa Lào, từ đó chỉ ra những nét văn hóa Lào đặc sắc trong tiểu thuyết Đất cánh đồng Chum.
Keyword: Tiểu thuyết Trịnh Thanh Phong; Đất cánh đồng Chum; Dấu ấn văn hóa Lào.

Bài viết khác