Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 9 bài tập nâng cao hiệu quả kĩ thuật đập cầu cho nữ sinh viên học môn tự chọn cầu lông trường Đại học Tân Trào. Ứng dụng các bài tập vào tập luyện đều có hiệu quả hơn so với trước đây.

Hoa hồng là một trong những loài hoa được yêu thích nhất trên thế giới. Hoa hồng thường được sử dụng để trang trí, làm thuốc và nước hoa. Nghiên cứu này xác định được môi trường cảm ứng ra hoa trong ống nghiệm ở cây hoa hồng James Golway. Môi trường thích hợp nhất cho tạo kéo dài chồi là môi trường ...

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng phân NPK đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng của củ nghệ tại Tuyên Quang. Thí nghiệm thực hiện đối với cây nghệ vàng Curcuma longa L, các công thức thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại. Kết quả ...

Ngành công nghiệp chế biến gỗ hiện đang nằm trong số các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Giá trị kim ngach xuất khẩu của ngành trong những năm gần đây liên tục tăng. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu song năng lực cạnh tranh của ngành chưa thực sự được như kỳ vọng. Trên cơ sở phân tích các tài ...

Trong bài báo này, chúng tôi chỉ tập trung vào nghiên cứu, đối chiếu các đặc điểm cơ bản nhất của giới từ chứ không nghiên cứu, đối chiếu tất cả những đặc điểm ngữ pháp cũng như ngữ nghĩa của giới từ tiếng Anh và tiếng Việt. Ngoài ra chúng tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ cụ thể để làm rõ những đặc điểm ...

Quản lý nhà nước về du lịch là một dạng quản lý trong đó chủ thể quản lý chính là nhà nước. Đó là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước, bộ máy hành chính nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con người trong lĩnh vực hoạt ...

Dương Thuấn - nhà thơ dân tộc Tày, một mình chiếm lĩnh một sân thơ. Viết cho thiếu nhi chỉ là một phần trong sự nghiệp khá đồ sộ của tác giả hơn hai mươi năm, nhưng nhà thơ đã đánh dấu một mảng màu riêng trong dòng chảy thơ thiếu nhi Việt Nam. Thơ thiếu nhi của Dương Thuấn có nhiều đặc sắc riêng về ...

Anton Xemionovich Makarenko là nhà lý luận và thực tiễn xuất sắc của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Ông đã vận dụng sáng tạo lý luận Macxit vào thực tế để rút ra những kinh nghiệm làm phong phú cho lý luận giáo dục xã hội chủ nghĩa nói riêng và giáo dục nhân loại nói chung. "Bài ca sư phạm" là một ...

Nghiên cứu văn học dưới góc nhìn văn hóa là hướng tiếp cận khoa học, góp phần nhìn nhận tác phẩm một cách tổng thể. Bài viết khai thác khía cạnh văn hóa ẩm thực với những nét đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ trong tản văn “Mùi của ký ức” (Nguyễn Quang Thiều) qua việc miêu tả bố cục mâm cơm, sự lựa ...

Trần Quang Triều là một danh sĩ có nhiều đóng góp cho nền văn học Quảng Ninh trung đại nói riêng và văn học Việt Nam nói chung. Ông chính là người sáng lập, là chủ soái của Bích Động thi xã - một trong những hội thơ sớm nhất của nền thi ca phong kiến Việt Nam. Nghiên cứu sự nghiệp văn thơ mà ông để ...