Lê Thị, Minh Nguyệt. 2021. “Bổ Sung”. SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY 7 (23). https://doi.org/10.51453/2354-1431/2021/637.