Return to Article Details NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SÁU DÒNG CHÈ ĐƯỢC TẠO RA BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI HỮU TÍNH Download Download PDF
Scientific Journal of Tan Trao University Km6, Trung Mon Commune, Yen Son District, Tuyen Quang Province, Viet Nam Email: sjttu@tqu.edu.vn