ECONOMIC EFFICCIENCY ANALYSIS OF ORGANIC FARMING MODELS IN TUYEN QUANG PROVINCE

Authors

  • Nguyen Ha Quyen Anh Tan Trao University, Viet Nam
  • Nguyen Thi Phuong Dung Tan Trao University, Viet Nam
  • Hoang Anh Tuan Tan Trao University, Viet Nam
  • Nguyen Thi Phuong Chi Tan Trao University, Viet Nam
  • Do Hai Yen Tan Trao University, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.51453/2354-1431/2023/932

Keywords:

Hiệu quả kinh tế, Cam hữu cơ, sản xuất hữu cơ, Tuyên Quang.

Abstract

Nghiên cứu này thực hiện nhằm phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng cam hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh và tiến hành điều tra phỏng vấn 60 hộ gia đình trồng cam (trong đó có 30 hộ trồng cam theo phương pháp sản xuất thông thường, 30 hộ trồng cam theo phương pháp hữu cơ). Kết quả nghiên cứu cho thấy, trồng cam theo phương pháp hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng cam theo phương pháp thông thường. Thu nhập của hộ gia đình trồng cam theo phương pháp hữu cơ là 101.724,24 (triệu đồng/ha/năm) trong khi hộ gia đình trồng cam theo phương pháp thông thường chỉ thu về 63.623,76 (triệu đồng/ha/năm). Có thể thấy phương pháp trồng cam hữu cơ thu về lợi nhuận gấp 1,6 lần so với trồng cam theo phương pháp thông thường.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Department of Agriculture and Rural Development of Tuyen Quang province, 2021, Report on results of agricultural, forestry-fishery production and rural development in 2021; Orientations and Tasks in 2022. Report No 512/BC-SNN on 17/12/2021.

[2] Dao Thanh & Van Thuong (2022). Organic farming in the process of maintaining momentum. Available online: https://nongsanviet.nongnghiep.vn/nong-nghiep-huu-co-van-dang-giai-doan-chay-da-d325284.html. Access on 13/6/2022.

[3] FAO. (2022). What are the environmental benefits of organic agriculture? Available online: https://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq6/en/ access on 12/12/2022.

[4] Karipidis, P., & Karypidou, S. (2021). Factors that Impact Farmers’ Organic Conversion Decisions. Sustainability, 2-24.

[5] Lockeretz, W. (2007). Organic Farming: An International History. CABI Digital Library.

[6] M.Hubera, E. ́. (2011). Organicfoodandimpactonhumanhealth:Assessingthestatusquoandprospectsofresearch. NJAS-WageningenJournalofLifeSciences, 103-109.

[7] Nghia, N. Đ., Minh, N. T., & Thao, P. P. (2016). Technology trend analysis report: Trends and development of organic agriculture and cleaning agricultural products production in Vietnam. Ho Chi Minh City: Center for Science & Technology Information and Statistics.

[8] Phat, C. T. (2022). Organic farming: Current situation and development directions in Vietnam. Available online: http://tapchimattran.vn/kinh-te/nong-nghiep-huu-co-thuc-trang-va-mot-so-huong-phat-trien-tai-viet-nam-43780.html . Access on 21/2/2022.

[9] Reganold, J. P., & Wachter, J. M. (2016). Organic agriculture in the twenty-first century. Nature Plants, 2 (2), 1-8.

[10] Viet, B. N. (2022). Organic farming is still in momentum process. Available online: https://nongsanviet.nongnghiep.vn/nong-nghiep-huu-co-van-dang-giai-doan-chay-da-d325284.html access on 13/6/2022

Published

2023-06-02

How to Cite

Nguyễn, A., Nguyễn, D., Hoàng, T., Nguyễn, C., & Đỗ, Y. (2023). ECONOMIC EFFICCIENCY ANALYSIS OF ORGANIC FARMING MODELS IN TUYEN QUANG PROVINCE. SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY, 9(2). https://doi.org/10.51453/2354-1431/2023/932

Issue

Section

Humanities and Social Sciences

Most read articles by the same author(s)