Methods to improve the quality of teaching life skills integration for elementary students

Authors

  • My Nga Chu Thi Tan Trao University

DOI:

https://doi.org/10.51453/2354-1431/2019/278

Keywords:

Life skills; integrated teaching; primary student; methods

Abstract

In the era of technology revolution 4.0, primary students are exposed to society very soon, so educating life skills for children is really necessary. Teaching integrates basic life skills for elementary school students in class and activities, extracurricular experiences not only bring health benefits but also help children to consciously master themselves, living positively and towards healthy things for yourself and society. In order to well fulfill these requirements, it is necessary to take measures to improve the quality of life skills integration teaching for elementary students. Schools, teachers and other educational forces need to have coordinate coordination to facilitate primary school students to experience real life in order to create a living, developing qualities and life skills as a foundation for personality development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể, 2017.

2. Nguyễn Văn Cường – Bernd Meier, Lý luận dạy học hiện đại – cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2014.

3. Nguyễn Anh Dũng (chủ nhiệm), Phương án thực hiện quan điểm tích hợp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn sau năm 2015, Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số: B2011-07NV, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 2013.

4. Nguyễn Văn Đản, Tổ chức hoạt động học, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2012.

5. Nguyễn Đức Minh (chủ biên), Dương Văn Hưng, Trần Hải Toàn, Đổi mới đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2015.

6. Life Skills Education for Children and Adolescents in Schools, World Health Organization, 1997.

7. Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/2/2014 về việc ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

8. Bùi Hiển (2013), Từ điển Giáo dục học, Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa.

Published

2020-12-08

How to Cite

Chu Thị M. N. (2020). Methods to improve the quality of teaching life skills integration for elementary students. SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY, 5(12), 45–49. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2019/278

Issue

Section

Humanities and Social Sciences