DESIGN EXPERIENCE ACTIVITIES IN LOCAL TRADE VILLAGE TO IMPROVE THE QUALITY OF EARLY TEACHER TRAINING AT NAM DINH TEACHER’S TRAINING COLLEGE

Authors

  • Vu Thi Thanh Huong Nam Dinh teacher’s training College, Viet Nam

DOI:

https://doi.org/10.51453/2354-1431/2022/817

Keywords:

Keywords: experiential activities, locality, preschool teachers, craft villages, teacher training

Abstract

Currently, the organization of experiential activities in the direction of exploiting local and regional factors is being promoted thanks to advantages such as: exploiting and preserving natural and cultural values; high feasibility; close to learners... To improve the quality of preschool teacher training, Nam Dinh teacher’s training College has been strengthening the organization of experiential activities in the local craft village. In the article, the author The author proposed a process of designing experiential activities including 7 steps: Step 1: Select the topic of local cultural experience activities associated with the training program for preschool teachers; Step 2: Determine the objective of the activity; Step 3: Determine the content and methods, means and forms of activities; Step 4: Make a plan; Step 5: Design details of activities on paper; Step 6: Check, adjust and complete the operation program; Step 7: Evaluate process performance. The author has used an example of designing experiential activities in the Nghia Chau hat-making village of Nam Dinh province for students of preschool education.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Đào Thị Anh Lê (2018). Hoạt động trải nghiệm trong đào tạo giáo viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt (tháng 11/2008): tr 19-21.

[2] Đào Thị Anh Lê, Vũ Thị Thanh Hương, Phạm Thị Minh Tâm (2022). Nghiên cứu đề xuất một số hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương trong đào tạo GV mầm non tại trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

[3] Nguyễn Thị Liên (chủ biên, 2016). Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Ngô Văn Nam (2021). Tăng cường hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non qua hoạt động tạo hình bằng nguyên liệu sẵn có ở địa phương. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Hướng tới đổi mới đào tạo và bồi dưỡng giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định (tháng 5/2021): tr 215-217.

[5] Đinh Thị Kim Thoa (2015). Xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Kỉ yếu hội thảo Quốc tế, Học viện Quản lí giáo dục.

[6] Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Thị Phương (2017). Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt (tháng 12/2017): tr 20-23.

Downloads

Published

2023-01-04

How to Cite

Vu, H. (2023). DESIGN EXPERIENCE ACTIVITIES IN LOCAL TRADE VILLAGE TO IMPROVE THE QUALITY OF EARLY TEACHER TRAINING AT NAM DINH TEACHER’S TRAINING COLLEGE. SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY, 8(4). https://doi.org/10.51453/2354-1431/2022/817

Issue

Section

Humanities and Social Sciences