IMPROVING VOCATIONAL TRAINING FOR INFORMATION TECHNOLOGY STUDENTS IN DIGITAL TRANSFORMATION CONTEXT

Authors

  • Nguyen Thi Hao Hung Vuong University, Vietnam
  • Nguyen Kien Trung Hung Vuong University, Vietnam
  • Le Hong Son Hung Vuong University, Vietnam
  • Do Tat Hung Hung Vuong University, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.51453/2354-1431/2023/957

Keywords:

digital transformation, vocational training, information technology

Abstract

In the context of industrial revolution 4.0, universities around the world and Vietnam have grasped and implemented digital transformation of educational models in order to make the most of resources to meet increasing requirements in training human resources both in quantity and quality for socio-economic development. In this article, we refer to the application of digital transformation in vocational training for students majoring in Information Technology at Hung Vuong University

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1]Q. đ. s. 7.-T. n. 0. c. T. t. C. p. p. duyệt, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, 2020.

[2] D. Mazzone, " Digital or Death: Digital Transformation - The Only Choice for Business to Survive Smash and Conquer (1st ed.).," Mississauga, Ontario: Smashbox, 2014.

[3] Đ. C. s. V. Nam, "Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXIII, t.1, NXB Chính trị Quốc gia.," 2021.

[4] N. K. T. -. N. T. H. -. Đ. T. Hưng, "Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ rèn nghề cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin ở trường Đại học Hùng Vương," Giáo dục và xã hội, 2022.

[5] https://cmcts.com.vn/vi/quy-trinh-chuyen-doi-so-trong-nganh-giao-duc-va-dao-tao.html.

Downloads

Published

2023-06-27

How to Cite

Nguyễn, H., Nguyễn, T., Lê, S., & Đỗ, H. (2023). IMPROVING VOCATIONAL TRAINING FOR INFORMATION TECHNOLOGY STUDENTS IN DIGITAL TRANSFORMATION CONTEXT. SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY, 9(3). https://doi.org/10.51453/2354-1431/2023/957

Issue

Section

Natural Science and Technology