RESEARCHING THE EFFECT OF POTASSIUM DOSAGE ON THE RESISTANCE TO SPODOPTERA FRUGIPERDA OF HN92 WAXY CORN SEEDS IN PHU THO PROVINCE

Authors

  • Ha Thi Thanh Doan Hung Vuong University, Viet Nam
  • Tran Thi Ngoc Diep Hung Vuong University, Viet Nam
  • Phan Van Dao Phu Tho Crop Production and plant Protection Sub Department

DOI:

https://doi.org/10.51453/2354-1431/2022/752

Keywords:

potassium, Spodoptera frugiperda, waxy corn, resiseance, damage

Abstract

The fall caterpillar (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) is a polyphagous species native to the Americas that causes frequent, severe damage to maize. The results of the study showed that the dose of potassium had a significant effect on the tolerance of Spodoptera frugiperda of the sticky maize variety HN92 in Phu Tho province. The density of Spodoptera frugiperda, the damage level and the rate of damage was lowest when applying potassium at a dose of 100 kg K2O/ha and the highest at 20 kg K2O/ha.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] Afendulop K.P. (1972),“Ảnh hưởng của phân bón đến quá trình phát triển các cơ quan của cây ngô” (tài liệu dịch), Một số kết quả nghiên cứu của cây ngô, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[2] Beringer H. and Nothdurft F. (1985), “Effects of potassium on plant and cellular structures”, in: Potassium in agriculture R, D, Munson, ed, American Society of Agronomy, Crop Science Society of America and Soil Science Society of America, Madison, WI, pp. 351 – 364

[3] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2010). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều tra và phát hiện dịch hại cây trồng: QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT.

[4] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2014). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây ngô QCVN 01-167:2014/BNNPTNT.

[5] Trần Thị Thu Phương, Đỗ Nguyên Hạnh, Hồ Thị Thu Giang, Hà Viết Cường, 2019. Xác định loài xâm lấn sâu keo mùa thu Spodoptera frugiperda (J .E . Smith) (Lepidoptera : Noctuidae) trên cây ngô tại Hà Nội vụ Xuân năm 2019. Tạp chí Bảo vệ thực vật 2, tr. 56–68.

Published

2022-07-12

How to Cite

Hà Thị Thanh, Đoàn, Trần Thị Ngọc, D., & Phan Văn, Đạo. (2022). RESEARCHING THE EFFECT OF POTASSIUM DOSAGE ON THE RESISTANCE TO SPODOPTERA FRUGIPERDA OF HN92 WAXY CORN SEEDS IN PHU THO PROVINCE. SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY, 8(2). https://doi.org/10.51453/2354-1431/2022/752

Issue

Section

Natural Science and Technology