Research on the hydrolysis of Diadema setosum seaurchin’s egg by using industrial alcalase enzyme

Authors

  • Luong Ta Thi
  • Igbonekwu-udoji Igbonekwu-udoji
  • Lâm Vi Đai
  • Son Luu Hong
  • Chung Trinh Thi
  • Tinh Nguyen Thi
  • Binh Ngo Xuan
  • Phuong Đoan Lan
  • Hoa Đinh Thi Kim

DOI:

https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/334

Keywords:

Echinoidia, research, hydrolysis, nutrition, alcalase

Abstract

The sea urchins are animals that can be found in a variety of saltwater habitats and have high economic values. Sea urchins belong to the class Echinoidea but they just have received a little attentions from researchers. The eggs of sea urchins have been
known for a long time in traditional medicine because of both their nutrition and their pharmaceutical values. Using enzyme for hydrolysis process is a really effective method in food technology to improve the nutritional values of products. The
enzymatic hydrolysis will help break peptide bonds to convert long-chain protein structure to oligopeptides, peptides and free amino acids that can be absorbed effectively by human. The research has found out the best parameters for the hydrolysis of Diadema setosum’s egg in single-factor experimental design such as the
temperature for the hydrolysis from 45oC to 50oC; The ratio between egg and water is 1/1; The ratio of alcalase enzyme is 1% compared with weigh of egg material and the time of the process is 7.5 hours.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Châu Văn Minh, Đề án nghiên cứu trọng điểm - Nghiên cứu tiềm năng về dược liệu biển Vùng Đông Bắc Việt Nam, giai đoạn 2013 - 2015.

2. Châu Văn Minh, Nguyên Xuân Cường, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phương Thảo, Trần Hồng Quang, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Hùng, PhamVăn Kiệm (2012), “Điểm lại các nghiên cứu hoá học và hoạt tính sinh học một số loài sinh vật biển Việt Nam trong giai đoạn 2006-2012”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

3. Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Văn Cường (2012), Dược liệu biển, thực trạng và cơ hội phát triển, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

4. Đề tài nghiên cứu cấp Viện, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nghiên cứu tách chiết và sử dụng các hợp chất có hoạt tính sinh học từ nguồn động vật vật lớp da gai ở vùng biển Việt Nam 2003 - 2004.

5. Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Tài Lương, Đoàn Việt Bình và cộng sự, 1995: Tìm hiểu giá trị dinh dưỡng của ba loài Hải sâm (Holothuroidea) vùng biển Nha Trang và chế biến dịch chiết Hải sâm bằng kỹ thuật enzyme. Tạp chí Sinh học. 17 (2): 98-101.

Published

2021-04-07

How to Cite

Tạ Thị , L., Igbonekwu-udoji, R. J., Vi Đại, L., Lưu Hồng , S., Trịnh Thị , C., Nguyễn Thị , T., Ngô Xuân, B., Đoàn Lan, P. . ., & Đinh Thị Kim, H. (2021). Research on the hydrolysis of Diadema setosum seaurchin’s egg by using industrial alcalase enzyme . SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY, 6(16), 96–101. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/334

Issue

Section

Natural Science and Technology

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>