Developing the capacity to organize creative experience activities for students of Primary Education

Authors

  • Hạnh Hà Mỹ Trường Đại học Tân Trào

DOI:

https://doi.org/10.51453/2354-1431/2019/289

Keywords:

Developing capacity, organizational capacity, creative experience activities, Tan Trao University.

Abstract

In order to meet the requirements of reforming the general education program, it is necessary to study the theoretical basis for developing the capacity to organize creative experiences for primary education students. In this article, the author deeply analyzes Concepts, psychological characteristics, sub-items, content, methods and ways to develop organizational capacity for creative experience activities for students of Primary education at Tan Trao University.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Bộ GD&ĐT (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông, Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

2. Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Minh Hợp (2002), Từ điển quản lý xã hội, NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội.

3. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông”

Published

2021-04-07

How to Cite

Hà Mỹ, H. (2021). Developing the capacity to organize creative experience activities for students of Primary Education. SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY, 5(14), 42–49. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2019/289

Issue

Section

Humanities and Social Sciences