Current status of awareness about developing capacity for organizing creative experienced activities for students of primary education in Tan Trao University

Authors

  • Ha My Hanh Tan Trao University

DOI:

https://doi.org/10.51453/2354-1431/2019/303

Keywords:

Current situation, awareness, capacity development, creative experience activities, organizational capacity

Abstract

Researching the awareness of teachers and students about the meaning of developing organizational capacity for creative experience not only has an urgent meaning in the current period but also helps to collect information and numbers. Actual data, analysis and assessment of cognitive status from which point out the cognitive causes of teachers and students about developing capacity to organize creative experience activities. The article deeply analyzes the real situation of teachers and students about the meaning of developing the capacity to organize creative experiences for students of primary education at Tan Trao University

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Bộ GD&ĐT (2018), chương trình Giáo dục phổ thông, Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

2. Đề án chiến lượng phát triển trường Đại học Tân Trào giai đoạn 2018 – 2025, định hướng 2030.

3. Nông Thị Thành (2017), “Thực trạng tổ chức các Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tiên Dương, Đông Anh ,Hà Nội”, Khóa luận tốt nghiệp

4. Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông

5. Phạm Hữu Vang, (2016) đề cập tới vấn đề “Tổ chức HĐTNST theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THCS huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang”

Published

2021-04-08

How to Cite

Hà Mỹ, H. (2021). Current status of awareness about developing capacity for organizing creative experienced activities for students of primary education in Tan Trao University. SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY, 5(13), 27–30. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2019/303

Issue

Section

Humanities and Social Sciences